Kamienica

 

Kamienica przy ulicy Rybnej 4 jest, jak cała ulica Rybna, nieco zaniedbana, ma jednak ciekawą historię. W XIX wieku, stojący w tym miejscu budynek, wówczas oznaczony numerem 67/68, był zamieszkany przez znaczące osoby dla lubelskiego (i nie tylko lubelskiego) życia kulturalnego. W latach 60. XIX wieku mieszkała tu rodzina Suligowskich – owdowiała matka z gromadką dzieci. Ich rówieśnikiem był Aleksander Głowacki, bardziej znany jako Bolesław Prus, który mieszkał wówczas w Lublinie, podczas nauki w gimnazjum przy ulicy Namiestnikowskiej (obecnie ulica Narutowicza 12). Najbliższe relacje łączyły Prusa z Adolfem Suligowskim, również uczniem lubelskiego gimnazjum. Można przypuszczać, że młody Prus, mieszkający nieopodal na stancji, wielokrotnie odwiedzał dom swojego szkolnego kolegi. Przyjaźń rozpoczęta w czasach szkolnych trwała aż do śmierci Bolesława Prusa; to właśnie Adolf Suligowski, prawnik, był wykonawcą testamentu pisarza.

 

Także inny z kolegów gimnazjalnych Adolfa Suligowskiego (a przy tym krewny Prusa), Aleksander Jaworowski, musiał był częstym gościem w domu przy ulicy Rybnej. Kilka lat później, po ukończeniu studiów w Warszawie, zawarł ślub z siostrą Adolfa, Florentyną. Zarówno Adolf Suligowski, jak i małżeństwo Jaworowskich, pozytywnie zapisali się w lubelskim życiu społecznym i kulturalnym. Pisywali artykuły do miejscowych gazet (Suligowski był nawet autorem cyklu „Listy z ulicy Rybnej”) i aktywnie działali w lokalnych stowarzyszeniach. Aleksander Jaworowski, z zawodu lekarz, przez pewien czas prowadził także w domu przy Rybnej 67/68 swój gabinet lekarski.

 

Warto wspomnieć, że pod tym adresem mieszkało także rodzeństwo innego pisarza związanego z Lublinem – Klemensa Junoszy Szaniawskiego. Jego brat Bronisław August i siostra Maryanna mieszkali tutaj do 1867 roku. W tym samym czasie Klemens powrócił do Lublina, po przerwaniu nauki w gimnazjum w Siedlcach. Zapewne przyszły pisarz nieraz bywał w tym miejscu, odwiedzając swoje rodzeństwo.

 

Tekst przygotował Marcin Fedorowicz

 

Kontakt

Adres

Rybna 4/5 20-114 Lublin

Telefon

508 217 014

e-mail

kontakt@miedzy-slowami.com.pl

Nr konta

Bank ING S.A. 33 1050 1953 1000 0090 9447 3197

Nowe pole

Księgarnia Między Słowami jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki „Certyfikat dla małych księgarni"  i uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na koszty stałe utrzymania lokalu księgarni oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”