Aktualności

"Wizja człowieka i kultury w teorii sztuki Josepha Kosutha" Henryk Kuś

2017-10-26 18:24

9 listopada o godz. 18:00 zapraszamy na prezentację publikacji Henryka Kusia "Wizja człowieka i kultury w teorii sztuki Josepha Kosutha", wydanej dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta.

„Twórczość Josepha Kosutha jest ściśle związana z tzw. „drugą awangardą artystyczną”, która pojawia się w sztuce z początkiem lat sześćdziesiątych XX wieku i określona została przez tworzących ją artystów mianem sztuki konceptualnej. Jej dominującą cechą i wyznacznikiem stało się zniesienie dzieła sztuki jako przedmiotu kontemplacji estetycznej. Konceptualizm, który traktował sztukę na wzór nauki, wspierał się głównie filozofią analityczną, w tym szczególnie filozofią Ludwiga Wittgensteina, która legła u podstaw tzw. zwrotu lingwistycznego (linguistic turn)”.

Henryk Kuś - dr nauk humanistycznych, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, od ponad 30 lat zajmuje się publicystyką na temat fotografii i sztuki.


Wróć