Aktualności

"Wiele, bo kłamią śpiewacy" - spotkanie z Piotrem Kobielskim - Graumanem

2017-06-14 06:49

"Wiele, bo kłamią śpiewacy" - powiada już Homer, który musiał wiedzieć, że istotą poezji (gr. poiesis znaczy tworzyć) i zarazem racją bytu poetów jest zdolność uobecniania tego, co niby nieobecne w tak zwanym realnym świecie i życiu. Platon nazywa tę umiejętność "przywodzeniem ze skrytości", co można tłumaczyć jako wyłanianie z nieświadomości bytów chcących w jakiś sposób zaistnieć. Jest to możliwe za sprawą unikalnie ludzkiej właściwości, jaką jest... wyobraźnia."

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie zaprasza na spotkanie z Piotrem Kobielskim - Graumanem, autorem zbioru esejów "Wstęp do wszechświatów równoległych", inspirowanych twórczością Bolesława Leśmiana.

Wszechświat Leśmiana zawiera w sobie wiele takich równoległych wszechświatów, w których bywał, stawał się właśnie, „błąkał się w cienistym istnień bezładzie” i zarazem jakby nigdzie nie był u siebie. Taki jest bowiem los poetów, którzy częściej niż zwykli śmiertelnicy goszczą w innych światach, czyli w „za-światach”.

Piotr Kobielski-Grauman: Wstęp do wszechświatów równoległych, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2016


Wróć