Aktualności

Spotkanie autorskie Ewy Solskiej

2014-03-31 18:17

SPOTKANIE AUTORSKIE EWY SOLSKIEJ

"O czym nie można mówić to się jeszcze zobaczy"

O autorce:
Ewa Solska, pracownik naukowy, nauczycielka akademicka. Debiutowała w 2004 roku tomem wierszy Listki Penelopy (Polihymnia), ale Misirlou (ANAGRAM 2013) uważa za swój debiut właściwy. Publikuje w „Akcencie”. Twórca i członek lubelskiego stowarzyszenia literackiego „Inicjatywa Dworzec Wschodni”, redaktor czasopisma „Dworzec Wschodni”. Mieszka w Lublinie.

O poezji Ewy Solskiej:
"Solska podąża drogą lingwizmu kulturowego, którą niegdyś zapoczątkował Cyprian Norwid w poemacie A Dorio ad Phrygium, domknął zaś Witold Wirpsza Traktatem skłamanym. Intelektualizm albo samoudręczenie, metafizyka i ekspiacja. Gorąco polecam".

Karol Samsel

O tomie Misirlou
„Znane są liryce podejścia nastawione na ukryte możliwości logiki języka. Odkształcenie znaczeń słów, gra figur i pojęć, rozbijanie fraz na dźwięki (…) Poezja jest jednak domeną metafory i rytmu; w tym zachowuje to, co niezmienne. Taki jest też tomik Misirlou. Ma skłonić do poszukiwań. Dzięki nim owa „skryta poezja życia” i „niebieski kwiatek nihilizmu”, o których pisze autorka we wstępie do czytelnika, odsłoni się w nowej tonacji, nabierze innego smaku“.

Wydawca

3 kwietnia, godz. 18:00


Wróć